Blocked

inspirationsbygod #shawneestuesdaytestimony #godismyblockbuster #bustingupnegativity #blockingtactics #blockingtraps #blockingtrips #blockingboulders #blockingtheenemy #hesstillblocked #tuesdaysmotivation #tuesdaysinspiration #tuesdaysquote #ibg๐Ÿ™๐Ÿพ

Pressure

inspirationsbygod #shawneesmomentofinspiration #pressure #stressesoflife #feelslikeyouregoingtoexplode #pressuremakesbeautifulflawlessuniquediamonds #yourpressurewillproducesomething #beautifulradiantandstrong #outofyourpainandstruggle #fridaysinspiration #fridaysmotivation #fridaysquote #ibg๐Ÿ™๐Ÿพ